Brugernavn
 
  Password
         Glemt login info?  
Lotteri 2017.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige vindere i BIF's Venners Lotteri 2017.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Jørn Søgaard, Søkildevej 48, 8740 Brædstrup.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 251 og 318.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 4, 29, 119, 145, 212, 214, 285, 287, 296 og 297.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 52, 58, 84, 112, 133, 169, 240, 362, 366 og 386.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 130, 164, 180, 257, 284, 308, 315, 354, 358 og 391.
Gevinsterne kan afhentes hos Finn Christensen, Bøgevang 30, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal være afhentet senest den 1. december 2017.
BIF's Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne og ikke mindst en stor tak til vore to sponsorer: Tømrerfirmaet Kæmsgaard ApS og Brædstrup Hallens Cafeteria.
Jørn Søgaard fik en god dag på golfbanen, da han fik overrakt førstepræmien på 5.000,00 kroner af Finn Christensen, som vinder af BIF's Venners Lotteri.
 
Egon Møller Jensens Mindepris 2016.
Årets modtager af Egon Møller Jensens mindepris blev ikke som vanligt overrakt ved BIF's Nytårstaffel, da vedkommende ikke var tilstede. Da vedkommende heller ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen den 16.03.2017, oplyste formand Poul Erik Mouritsen, at mindeprisen ville blive overrakt til Maria Bønnelykke i forbindelse med et badmintonstævne, der afvikles den 01. april 2017 i Brædstrup Hallen.
Som Poul Erik Mouritsen udtalte ved overrækkelsen, skal modtageren af Mindeprisen, udover at have ydet en indsats i Egons ånd, også opfylde et eller flere af følgende kriterier:
 • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
 • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
 • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
 • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIF
Kriterier som du, Maria, til fulde opfylder alle sammen. Du har i mange år været særdeles aktiv i BIF. Du har både været spiller og træner i fodboldafdelingen. Du har sat dit præg på Brædstrupløbet. Og så har du ydet en kæmpe indsats i badmintonafdelingen, hvor du, udover at have været træner, også har været et stort forbillede for mange spillere i ungdomsafdelingen. Som udvalgsmedlem har du klaret mange opgaver for ungdomsspillerne på egen hånd. Du har været dygtig til at få forældreopbakning. Desuden har du i en periode kørt den lange vej fra Esbjerg til Brædstrup hver onsdag for at træne unge spillere. Derudover er du altid med, når BIF afholder arrangementer af en hvilken som helst art. Det være sig Musik i Gaden, passe bar ved forskellige lejligheder, være aktiv i kiosken m.m.
Det er personer som dig, der gør det muligt at få en forening til at blomstre.
I 2001 blev du Byens bedste Puls. I 2005 vandt du kvindernes 10 km ved Brædstrupløbet. I 2009 blev du Årets Biffer. I 2013 blev du Årets Ildsjæl.
Du er en stor ildsjæl, og derfor er det en stor glæde at tildele dig: "Egon Møller Jensens Mindepris 2016".
 
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2017 gav følgende sammensætning af BIF's Venners bestyrelse:
* Formand Carsten Kjær
* Næstformand Finn Christensen
* Kasserer Ole Meiner Jensen
* Sekretær Henrik Daugaard
* Menigt medlem Kurt Sørensen
 
 
Generalforsamling 2017.
 
Generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
Referat fra Generalforsamlingen:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
            * Ole Schultz blev foreslået og valgt.
               Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning.
            * Beretning følger nederst.
               Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.
Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.
            * Overskud kr. 97.967,12 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 373.042,94.
               Der er i alt uddelt kr. 77.000,00 i 2016.
               Ole Schultz ville gerne vide, hvilken bank/sparekasse vi brugte, da vi havde en
               fornuftig renteindtægt.
               " En af vennernes hemmeligheder....."
               Birger Jensen ønskede oplyst, hvem vores anonyme sponsor var.
               Dette var desværre ikke muligt at svare på.....
               Jens Frederik Jensen foreslog, at vi kunne starte en tegningsrunde på generalforsamlingen,
               hvis der manglede medlemmer i BIF's Venner.
               Grundet den stramme tidsplan for generalforsamlingen, var dette ikke muligt.
Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent.
            * Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100,00. Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5: Valg.
            * På valg til bestyrelsen var:
               Poul Erik Mouritsen, der ikke ønskede genvalg. Henrik Daugaard blev valgt.
               Ole Meiner Jensen, der valgt genvalgt.
               Kurt Sørensen, der blev genvalgt.
               På valg som bestyrelsessuppleant var Steen H. Andersen, der blev genvalgt.
               På valg som revisor var Poul Erik Holm, der blev genvalgt.
               På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6: Indkomne forslag.
            * Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7: Eventuelt.
            * Jane Bønnelykke takke for mindeprisen til Maria, som hun vil modtage til
               et badmintonstævne den 01. april 2018.
               Ole Schultz takkede for samarbejdet med BIF's Venner i det forgangne år og oplyste,
               at bidragene fra BIF's Venner altid modtages med glæde.
               Ligeledes takkede Ole for et godt samarbejde med Poul Erik Mouritsen gennem de
               sidste 4 år.
               Finn Christensen takkede Poul Erik Mouritsen for samarbejdet i bestyrelsen.
               Det har altid været hyggeligt og konstruktivt til møderne.
               Poul Erik Mouritsen takkede for ordene.
               Ole Schultz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
               Poul Erik Mouritsen takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte 2 flasker vin.
 
Beretning for BIF's Venner 2016.
Så gik der endnu et år for BIF's Venner.
Det er stadig en fornøjelse at komme i klubben og på stadion. Førsteholdet blev i Jyllandsserien. Andetholdet ligger jævnt i serie 4. Talentarbejdet i ungdomsafdelingen kører videre, og vi har hold i både Mesterrække og A-rækken. Herudover vil jeg nævne det store BIF-cup stævne, som bare vokser og vokser. I øvrigt er de to fodboldafdelinger nu slået sammen til én. Det bliver spændende at følge. Vi har gymnastik, basket, badminton, volley og løbeklub. Der er også tanker om at starte bordtennis op. En klub med stor bredde og en række aktive afdelinger.
Der er gået et helt år, hvor klubhuset har været på andre hænder, og jeg har ikke indtryk af, at det har haft nogen negativ effekt.
BIF's Venner har ved udgangen af 2016 i alt 77 bandereklamer på stadion, men der er stadig plads til flere.
Lotteriet gav som vanligt godt. Alle 400 lodder blev solgt. Hovedgevinsten i 2016 blev vundet af Karen Rasmussen. Hun blev både glad og overrasket, da Finn Christensen og undertegnede dukkede op på adressen med hovedgevinsten.
Tak til sælgerne og ikke mindst Kirsten Olsen, Børge Reinholdt og Finn Christensen, der står for en stor del af salget af lodsedlerne.
Ved udgangen af 2016 har vi i alt 88 medlemmer, hvor ca. halvdelen betaler grundkontingent og den anden halvdel også betaler for 1. holdets vundne og uafgjorte kampe.
Så jo bedre resultater 1. holdet præsterer, jo flere penge i kassen, og jo flere kan vi give ud!
Ved BIF's Nytårstaffel kunne vi igen udnævne Årets Biffer 2016.
Årets Biffer, Rikke Frederiksen, har været både leder og formand i gymnastikafdelingen. derudover har hun været initiativtager til en masse ting i afdelingen.
Rikke Frederiksen fik overrakt et diplom, en buket blomster samt en gave.
Årets modtager af Egon Møller Jensens mindepris blev ikke som vanligt overrakt ved BIF's Nytårstaffel, da vedkommende ikke var tilstede. Da vedkommende heller ikke er tilstede i aften, hverken nu eller til BIFs generalforsamling senere, vil jeg afsløre, at det drejer sig om Maria Bønnelykke.
Maria Bønnelykke vil få overrakt prisen i forbindelse med et badmintonstævne, der afvikles den 01. april 2017 i Brædstrup Hallen.
I vil efter denne dato kunne læse mere om overrækkelsen på BIF's hjemmeside.
Ved BIF's Nytårstaffel var næstformand Finn Christensen desuden på scenen for at overrække en check på kr. 40.000,00 til den nye fodboldafdeling. Det er vores håb, at beløbet vil blive delt ligeligt mellem senior- og ungdomsholdene.
BIF's Venner har i 2016 uddelt kr. 77.000,00 til afdelingerne. Kr. 40.000,00 til seniorfodbold. Kr. 33.000,00 til ungdomsfodbold. Kr. 4.000,00 til basketafdelingen. I alt har foreningen uddelt kr. 1.643.317,86 til afdelingerne siden starten i 1973.
Årets julefrokost blev afholdt den sidste lørdag i februar hos Tove og Finn. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastisk lækker mad og dertilhørende.
Til slut vil jeg gerne sige tak til: Bandeindehavere, medlemmer af BIF's Venner, lodseddelkøbere og alle vore sælgere af disse, Sportshallerne (Kirsten Olsen), Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, alle i BIF, vore revisorer og mine bestyrelseskolleger.
Til de sidstnævnte vil jeg sige tak for nogle hyggelige stunder og godt samarbejde i "Vennerne".
Formand for BIF's Venner
Poul Erik Mouritsen.
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIF's Venner.

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 
BIF's Nytårstaffel 21.01.2017.
Ved BIF's Nytårstaffel lørdag den 21.01.2017 udnævnte BIF's Venner for 38. gang "ÅRETS BIFFER".
Formand for gymnastikafdelingen Rikke Lund Frederiksen blev udnævnt til "Årets Biffer 2016", for som Poul Erik Mouritsen udtalte: "Du er en person, der har været med i en årrække på lederplan. En ildsjæl, der altid er klar med en hjælpende hånd og let at samarbejde med. Du blev valgt til formand for gymnastikafdelingen i 2012, men inden da havde du gennem flere år været både træner og hjælper i afdelingen. Gymnastikafdelingen har et stabilt medlemstal på ca. 200, og du har været god til at forny afdelingen med bl.a. et stort springhold, ligesom du har lagt vægt på flere sociale tiltag i afdelingen. Du er også altid parat, når BIF ved arrangementer har brug for hjælp til diverse opgaver. Du er ligeledes tovholder i arbejdet/fremskaffelsen af midler for at få en springgrav etableret i Brædstrup Hallen. En springgrav som vil være et kæmpe aktiv for gymnastikafdelingen.
Du er også blevet tovholder i samarbejdet mellem Brædstrup Skole og BIF, hvor man i samarbejde med DIF for nylig har afsluttet et valgfag med fokus på det at være træner/holdleder.
Samarbejdet har i første omgang været afprøvet i fodbold-, badminton- og gymnastikafdelingen med 7., 8. og 9 klasserne fra Brædstrup Skole.
Alt i alt hører vi kun rosende ord om dig og din indsats i BIF, derfor er det med stor glæde, at kunne udnævne dig til "ÅRETS BIFFER 2016"."
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIF's Venner.
BIF's Venner uddelte desuden:
 • Kr. 40.000,00 til Fodboldafdelingen (Til deling mellem ungdom- og seniorfodbold).
"Egon Møller Jensens mindepris" kunne desværre ikke uddeles, da modtageren ikke var til stede. Offentliggørelse og overrækkelse vil blive foretaget ved en senere lejlighed.
 
Årets Biffer Rikke Lund Frederiksen og kasserer for BIF's fodboldafdeling Henrik Kaspersen lykønskes af formand Poul Erik Mouritsen og næstformand Finn Christensen fra BIF's Venner ved BIFs Nytårstaffel 21.01.2017.
 
  
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIF's Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2016.
                                                               
 
Lotteri 2016.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige, der har vundet i BIFs Venners Lotteri.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Karen Margrethe Rasmussen, Warthoesvej 25, 8740 Brædstrup på lodseddel nr. 338.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 151 og 160.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 27, 101, 180, 207, 209, 221, 223, 257, 284 og 319.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 6, 32, 62, 104, 124, 169, 227, 270, 297 og 392.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 14, 24, 102, 183, 211, 271, 288, 302, 309 og 373.
Gevinsterne kan afhentes hos Poul Erik Mouritsen, Ring Byvej 6, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal afhentes senest den 1. december 2016.
BIFs Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne samt vore to sponsorer: Tømrerfirmaet Kæmsgaard ApS og Brædstrup Hallens Cafeteria.
Karen Margrethe Rasmussen får af BIFs Venners formand Poul Erik Mouritsen overrakt hovedgevinsten på et gavekort på kr. 5.000,00 til Brædstrup Handel og Erhverv.
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2016 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
         * Formand Poul Erik Mouritsen
         * Næstformand Finn Christensen
         * Kasserer Ole Meiner Jensen
         * Sekretær Carsten Kjær
         * Menigt medlem Kurt Sørensen
 
Generalforsamling 2016.

Generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
Referat fra Generalforsamlingen:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
         * Ole Schultz blev foreslået og valgt.
            Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning.
         * Beretning følger nederst.
            Poul Erik Holm foreslog at sælge medlemskaber til BIFs Venner sammen med det årlige lotteri.
Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.
         * Overskud kr. 85.965,27 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 352.075,82.
            Der er i alt uddelt kr. 70.000,00 i 2015.
            Jens Frederik Jensen nævnte i forbindelse med udlodninger, at hvis man ikke søger, får man ikke noget.
            Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent.
         * Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent på kr. 100,00. Blev vedtaget.
Pkt. 5: Valg.
         * På valg til bestyrelsen var Finn Christensen og Carsten Kjær. Begge blev genvalgt.
            På valg som bestyrelsessuppleant var Flemming Petersen. (Har kun siddet 1 år).
            På valg som revisor var Bjarne Sørensen, der blev genvalgt.
            På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6: Indkomne forslag.
         * Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7: Eventuelt.
            * Frede Benfeldt manglede noget at drikke. Problemet blev straks løst til alles tilfredshed.
Ole Schultz formand for BIF takkede for samarbejdet i det forgangne år og oplyste, at bidragene fra BIFs Venner altid modtages med glæde.
I forhold til Jens Frederik Jensens kommentar under regnskabet, pointerede han, at han absolut ikke havde noget med beslutningerne i BIFs Venner at gøre.
Det var blot en erfaringsytring. (Men det er jo dejligt, at de gamle Venner holder sig varme).
Ole Schultz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro orden.
Poul Erik Mouritsen takkede dirigenten for veludført arbejde.
 
Beretning for BIFs Venner 2015.
Så gik der endnu et år for BIFs Venner.
Det er stadig en fornøjelse at komme i klubben og på stadion. Førsteholdet rykkede atter op i Jyllandsserien efter en forrygende forårssæson, hvor man vandt serie 1 rækken. Andetholdet rykkede efter foråret op i serie 3, som man desværre måtte forlade igen i efteråret efter et nederlag på 2 - 1 i sidste spillerunde. Førsteholdet spillede sig til en 4. plads i efteråret, hvilket giver adgang til JS 1 i foråret, hvor man spiller oprykningsspil til DS. Talentarbejdet i ungdomsafdelingen kører videre, og vi har igen (efter flere års fravær) hold i U19 rækken og stadig Mesterrække- og A-rækkehold. Herudover vil jeg nævne det store BIF Cup-stævne, som bare vokser og vokser, vores gymnastikafdeling, springhold, basket og badminton, samt "Den genfundne Bro-løbet". Alt i alt en klub med en række aktive afdelinger.
Det var også året, hvor man overdrog klubhuset til Sportshallerne. Set ud fra et økonomisk synspunkt var det nok det rigtige at gøre.
BIFs Venner havde ved udgangen af 2015 i alt 78 bandereklamer på Stadion, men der er stadig plads til flere.
Lotteriet gik som vanligt godt. Alle 400 lodder blev solgt. Hovedgevinsten i 2015 blev vundet af Frits Kristoffersen. Han blev både glad og overrasket, da Finn Christensen og jeg dukkede op på adressen med hovedgevinsten.
Tak til alle sælgerne og ikke mindst Kirsten Olsen, som fra Hallens Cafeteria står for salg af over 80 af lodsedlerne.
Ved udgangen af 2015 havde vi i alt 96 medlemmer, hvor ca. halvdelen betaler grundkontingent, og den anden halvdel også betaler for 1. holdets vundne og uafgjorte kampe.
Så jo bedre resultater 1. holdet præsterer, jo flere penge i kassen, og jo flere kan vi give ud.
Vi havde som mål at runde 100 medlemmer i løbet af året, og det er vi da kommet tæt på i 2015.
Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 23. januar 2016 overrakte jeg Egon Møller Jensens Mindepris 2015 samt Årets Biffer 2015.
Mindeprisen blev tildelt Ole Schultz for gennem flere år som hovedformand at have arbejdet energisk og målrettet for hele foreningen.
Ole Schultz fik overrakt et diplom, en check på kr. 3.000,00 og efterfølgende en buket blomster fra Anne Marie Jensen.
Årets Biffer blev en person, der har været leder i ungdomsfodbold og senere har været initiativtager til og drivkraft i BIF Cup. Derudover har han i flere år været kampfordeler for fodbold: Michael Spørring.
Michael Spørring fik overrakt et diplom, en buket blomster samt en gave.
Ole Meiner Jensen overrakte checks på kr. 30.000,00 til ungdomsfoldboldafdelingen og kr. 30.000,00 til seniorfodboldafdelingen.
Badminton- og gymnastikafdelingen har i 2015 hver fået kr. 5.000,00 i forbindelse med ansøgninger til egnede formål.
Derudover er der øremærket kr. 5.000,00 til træneruddannelse i ungdomsfodboldafdelingen.
BIFs Venner har i 2015 uddelt kr. 70.000,00 til afdelingerne. I alt har foreningen uddelt kr. 1.566.317,86 til afdelingerne, siden den startede i 1973.
Årets julefrokost blev afholdt den sidste lørdag i februar hos Lissy og Jens Frederik. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastisk lækker mad og dertilhørende.
Til slut vil jeg gerne sige tak til: Bandeindehavere, medlemmer af BIFs Venner, lodseddelkøbere og alle vore sælgere af disse, Sportshallerne, Kirsten Olsen Brædstrup Hallens Cafeteria, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, alle i BIF, vore revisorer og mine bestyrelseskolleger.
Til de sidstnævnte vil jeg sige tak for nogle hyggelige stunder og godt samarbejde i "Vennerne".
Formand for BIFs Venner
Poul Erik Mouritsen.
 
BIFs Nytårstaffel 23.01.2016.

Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 23.01.2016 uddelte BIFs Venner for femte gang "Egon Møller Jensens mindepris". Som Poul Erik Mouritsen udtalte ved overrækkelsen skal modtageren af Mindeprisen udover at have ydet en indsats i Egons ånd også opfylde et eller flere af følgende kriterier:
 • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
 • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
 • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
 • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIFK

Flere af disse kriterier som prismodtageren Ole Schultz ifølge Poul Erik Mouritsen til fulde opfylder: "Du har været Hovedformand i Brædstrup Idrætsforening siden 17. marts 2011. Inden du blev headhuntet til denne opgave, havde du været beskæftiget med mange andre forskellige ting. Bl.a. i Sportshallerne, Lions og ude i Tønning/Træden. Men du sagde altså ja til posten som Hovedformand i BIF. En stor beslutning, da BIF jo efterhånden er en stor forening med både mange medlemmer og mange afdelinger. I BIFs Venner har vi det indtryk, at du virkelig prøver at komme ud i alle afdelinger af BIF, og vi hører altid kun positiv omtale af dig rundt omkring.

På det seneste har du og den øvrige bestyrelse haft den opgave at finde ud af, om klubhuset skulle overdrages til Sportshallerne. Det har helt sikkert krævet et stort arbejde at finde den bedste beslutning.
Du gør alle disse ting i en positiv ånd.
Du er en stor ildsjæl, og derfor er det med stor glæde at vi tildeler dig: Egon Møller Jensens Mindepris 2015".
Som modtager af Mindeprisen modtog Ole Schultz et diplom, en check på kr. 3.000,00 samt blomster fra Anne Maria Jensen.
For 37. gang udnævnte BIFs Venner "ÅRETS BIFFER".
Michael Spørring blev udnævnt til "Årets Biffer 2015", for som Poul Erik Mouritsen udtalte: "Du er en person, der har været med i en årrække på lederplan. En ildsjæl, der altid er klar med en hjælpende hånd og let at samarbejde med. Du startede i Ungdomsfodbold for ca. 10 år siden. Herefter (2010 - 2011) var du med til at starte noget, som er blevet rigtig stort - nemlig BIF-CUP.
Et stævne, der får meget rosende omtale rundt omkring i andre klubber. Et stævne, som også har givet lidt penge, som er blevet investeret i Ungdomsfodbolden i BIF.
Vi er i BIFs Venner helt klar over, at du har et stærkt udvalg med dig men tror også, at det er dig, der sidder og trækker i trådene.
Desuden har du siden 2012 været kampfordeler. En ansvarsfuld opgave, som du også klarer til punkt og prikke.
Overalt lyder der kun rosende ord om dig og din indsats i BIF"
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIFs Venner.
BIFs Venner uddelte desuden:
 • Kr. 30.000,00 til Ungdomsfodboldafdelingen
 • Kr. 30.000,00 til Seniorfodboldafdelingen
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIFs Venner.

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 
 
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIFs Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2015.
                                                              
Lotteri 2015.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige, der har vundet i BIFs Venners Lotteri.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Frits Kristoffersen, Hvedevænget 41, 8740 Brædstrup på lodseddel nr. 93.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 45 og 53.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 48, 146, 254, 259, 263, 304, 306, 351, 371 og 392.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 64, 68, 92, 94, 144, 147, 269, 295, 362 og 393.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 129, 136, 140, 145, 183, 218, 255, 374, 375 og 396.
Gevinsterne kan afhentes hos Poul Erik Mouritsen, Ring Byvej 6, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal afhentes senest den 30. november 2015.
BIFs Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne samt vore to sponsorer: MARLON Tørmørtel A/S og Brædstrup Hallens Cafeteria.
Frits Kristoffersen får af BIF's Venners formand Poul Erik Mouritsen overrakt hovedgevinsten på et gavekort på kr. 5.000,00 til Brædstrup Handel og Erhverv.
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2015 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
            * Formand Poul Erik Mouritsen
            * Næstformand Finn Christensen
            * Kasserer Ole Meiner Jensen
            * Sekretær Carsten Kjær
            * Menigt medlem Kurt Sørensen
 
Generalforsamling 2015.

Generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
Referat fra Generalforsamlingen:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
            * Ole Schultz blev foreslået og valgt.
               Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning.
            * Der var ingen kommentarer til formandens beretning. (Beretning følger mederst).
Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.
            * Overskud kr. 79.597,45 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 336.110,55.
               Der er i alt uddelt kr. 135.620,00 i 2014 incl. kr. 10.000,00 i gave til BIF i anledning af 90 års jubilæum.
               Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent.
            * Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent på kr. 100,00. Blev vedtaget.
               Bestyrelsen foreslog uændret takst for vundne og uafgjorte kampe - hhv. kr. 5,00 og kr. 3,00. 
               Blev vedtaget.
Pkt. 5: Valg.
            * På valg til bestyrelsen var Poul Erik Mouritsen, Eigil Olesen og Jens Frederik Jensen.
               Poul Erik Mouritsen blev genvalgt. Eigil Olsen og Jens Frederik Jensen ønskede ikke genvalg.
               Bestyrelsen foreslog Ole Meiner Jensen og Kurt Sørensen, der begge blev valgt uden modkandidater.
               På valg som bestyrelsessuppleant var Steen H. Andersen, der blev genvalgt.
               Da suppleant Kurt Sørensen blev valgt til bestyrelsen, skulle der vælges en ny suppleant for en
               1-årig periode.
               Bestyrelsen foreslog Flemming Pedersen, der blev valgt.
               På valg som revisor var Poul Erik Holm, der blev genvalgt.
               På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6: Indkomne forslag.
            * Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7: Eventuelt.
            * Ole Schultz formand for BIF takkede Eigil Olsen og Jens Frederik Jensen for deres arbejde i BIFs Venner
               samt deres arbejde i forhold til BIF.
               Lars Clemmensen formand for ungdomsfodboldafdelingen takkede for støtten til afdelingen.
               Poul Erik Mouritsen præsenterede de nyvalgte medlemmer til bestyrelsen, da de ikke selv var til stede.
               Poul Erik Mouritsen takkede Eigil Olsen og Jens Frederik Jensen for deres store indsats i BIFs Venner
               gennem mange år.
               Begge fik overrakt vingaver med indhold specielt tilpasset dem.
               Poul Erik Mouritsen takkede Ole Schultz for en god og fast styring af generalforsamlingen og overrakte
               et par flasker god vin.
               Jens Frederik Jensen takkede for tiden i BIFs Venner gennem de sidste 18 år og var ikke afvisende for
               at give en hånd med fremover.
               Eigil Olsen takkede også for tiden i BIFs Venner og tilbød også sin assistance fremover omkring
               håndteringen af bander.
               Bernhard Pedersen tilbød også sin hjælp med håndtering af banderne.
               Til slut takkede dirigenten for god ro orden.
 
Beretning for BIFs Venner 2014.
Så gik der endnu et år for BIFs Venner.
Det er stadig en fornøjelse at komme i klubben og på stadion. Førsteholdet rykkede ganske vist ud af Jyllandsserien efter en forrygende forårssæson, hvor man sluttede som nr. 3, men andetholdet har nu de sidste to sæsoner været godt med i opløbet om oprykning til serie 3. Derudover ser det ud til at talentarbejdet i ungdomsfodboldafdelingen bærer frugt, da vi igen - efter mange års fravær - har hold i mesterrækken og desuden A-rækkehold.
Herudover vil jeg nævne det store indendørsstævne, gymnastikafdelingen med bl.a. springhold samt det nye tiltag med basket.
Alt i alt en klub med en række driftige afdelinger.
BIFs Venner havde ved udgangen af 2014 i alt 78 bandereklamer på Stadion, men der er stadig plads til flere.
Lotteriet gik som vanligt godt. Alle 400 lodder blev solgt. Hovedgevinsten blev i 2014 vundet af Erik Olesen. Han blev både glad og overrasket, da Jens Frederik og jeg dukkede op i butikken med gevinsten og hørte, at det ikke var sponsorkroner, vi kom efter.
Tak til alle sælgerne og ikke mindst Kirsten Olsen, der fra Hallens Cafeteria står for salg af over 80 af lodsedlerne.
Ved udgangen af 2014 havde vi 95 medlemmer, hvor ca. halvdelen betaler grundkontingent, og den anden halvdel desuden betaler for 1. holdets vundne og uafgjorte kampe.
Så jo bedre resultater 1. holdet præsterer, jo flere penge i kassen, og jo flere kan vi give ud.
Vi havde som mål at runde 100 medlemmer i løbet af året, og det er vi da kommet tæt på i 2014.
Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 17. januar 2015 overrakte jeg Egon Møller Jensens Mindepris 2014 samt Årets Biffer 2014.
Mindeprisen blev tildelt Michel Blaschke for gennem en årrække at have arbejdet energisk og målrettet for ungdomsfodbolden i BIF. Michel fik et diplom, en check på kr. 3.000,00 og efterfølgende en buket blomster fra Anne Marie Jensen.
Årets Biffer blev en person, der i en årrække har været leder både i ungdomsfodbold samt i badminton og altid ydet en stor indsats - nemlig Solvejg Vissing. Solvejg fik overrakt et diplom, en Lyngbyvase samt en buket blomster.
Carsten Kjær og Jens Frederik Jensen overakte checks på kr. 30.000,00 til ungdomsfoldboldafdelingen og kr. 35.000,00 til seniorfodboldafdelingen.
De manglende ansøgninger vi efterlyste ved Nytårstaffel 2014, har vi så til gengæld fået i løbet af året. Vi har i årets løb modtaget ansøgninger fra og givet tilskud til gymnastikafdelingen, Løbeklubben 8740 samt ungdoms- og seniorfodboldafdelingen.
Gymnastikafdelingen har fået tilskud til køb af en springbane. Løbeklubben 8740 har fået tilskud til køb af afspærringspæle. Ungdomsfodboldafdelingen har fået tilskud til afholdelse af et jubilæumsstævne med deltagelse af bl.a. hold fra Hamborg og Brøndby samt til talentudviklingsarbejdet. Seniorfodboldafdelingen har fået tilskud til træningslejr i opstarten til den første sæson i Jyllandsserien. Endelig overrakte vi kr. 10.000,00 til BIF på jubilæumsdagen den 24.10.2014.
Ligeledes kårede vi på jubilæumsdagen "Jubi-Biffer 2014" - Ole Røjgård Andersen, som i rigtig mange år har været leder i både ungdomsfodbold og badminton. Ole fik et diplom samt en vase.
BIFs Venner har i 2014 uddelt kr. 135.620,00 til afdelingerne. I alt har foreningen uddelt kr. 1.496.317,86 til afdelingerne, siden den startede i 1973.
Årets julefrokost blev afholdt den sidste dag i januar hos Kirsten og Eigil. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastisk lækker mad og dertilhørende.
Til slut vil jeg gerne sige tak til: Bandeindehavere, medlemmer af BIFs Venner, lodseddelkøberne og alle vore sælgere, Sportshallerne, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, alle i BIF, vore revisorer samt mine bestyrelseskolleger.
Til de sidstnævnte vil jeg sige tak for nogle hyggelige stunder og godt samarbejde i "Vennerne".
Formand for BIFs Venner
Poul Erik Mouritsen.
 
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIFs Venner.

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 

BIFs Nytårstaffel 24.01.2015.

Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 24.01.2015 uddelte BIFs Venner for fjerde gang "Egon Møller Jensens mindepris". Som Poul Erik Mouritsen udtalte ved overrækkelsen skal modtageren af Mindeprisen udover at have ydet en indsats i Egons ånd også opfylde et eller flere af følgende kriterier:
 • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
 • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
 • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
 • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIFK

Kriterier prismodtageren Michel Blaschke til fulde opfylder. Som ungdomsfodboldtræner for op til flere hold af gangen, som initiativtager til udarbejdelsen af en drejebog til ungdomstrænere med specifik årgangstræning, som kontaktperson ved samarbejdet med FC Midtjylland samt meget mere, har han gennem en lang årrække med en positiv og engageret tilgang været med til at sætte sit præg på udviklingen i ungdomsfodboldafdelingen. Han er én af de ildsjæle enhver forening har brug for.

Som modtager af Mindeprisen modtog Michel Blaschke et diplom, blomster samt en check på kr. 3.000,00.
 
For 36. gang udnævnte BIFs Venner "ÅRETS BIFFER".
 
Solvejg Vissing blev udnævnt til "Årets Biffer 2014", for gennem sit mangeårige store engagement først i ungdomsfodboldafdelingen som pigefodboldtræner og senere i badmintonafdelingen, p.t. som formand, at have ydet en stor og betydningsfuld indsats og som med en positiv og engageret tilgang til opgaverne er en uvurderlig arbejdskraft, der altid er klar med en hjælpende hånd.
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIFs Venner.
 
BIFs Venner uddelte desuden:
 • Kr. 30.000,00 til Ungdomsfodboldafdelingen
 • Kr. 35.000,00 til Seniorfodboldafdelingen
Prismodtagere og modtagere af checks fra BIFs Venner ved BIFs Nytårstaffel 24.01.2015.
Fra venstre Michel Blaschke, Solvejg Vissing, Ole Pedersen og Lars Clemmensen.
 
 
 
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIFs Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2014.
                                                         
Jubi-Biffer 2014.
Som ved tidligere jubilæumsarrangementer siden 1984 havde BIFs Venner også ved BIFs 90 års jubilæumsreception, der blev afholdt den 24.10.2014 i klubhuset, besluttet at udnævne er Jubi-Biffer.
Udnævnelsen går til en person, som har gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde i BIF.
Som Poul Erik Holm, der på vegne af BIFs Venner forestod udnævnelsen, indledte:
"Lidt utraditionelt har BIFs venner i forbindelse med BIFs 90 års jubilæum, bedt mig interviewe en person, der har været med i rigtig mange af de 90 år.
Jeg har valgt dig, Ole Røjgaard Andersen, som har været i BIF i næsten halvdelen af de 90 år".
Herefter fulgte et både seriøst og muntert interview, hvor Oles engagement i BIF blev kortlagt lige fra tiden som:
      * Aktiv fodboldspiller på både senior- og firmahold, dengang man havde udendørs
         firmafodboldturnering
      * Træner for Lilleput 1973, som sønnen Lars spillede på. Holdet blev kredsvinder 1973.
      * Holdleder for drenge-, junior- og ynglingespillere i perioden fra 1975 til 1980.
         Ynglingeholdet blev kredsvinder i 1980.
      * Deltager i HIK i 1973 og 1974 samt i 1975 ved HIKs 75 års jubilæum.
      * Deltager ved udvekslingen i 1979 og 1980 med ynglingeholdet i Beerfelden i Odenwald i det sydlige
         Tyskland.
Og fra 1991 til 2003 som et meget aktivt medlem af badmintonudvalget, hvor Ole, udover at være med til at indføre betaling før fordeling af spilletider, også gjorde en meget aktiv indsats ved bl.a.:
      * Motionsbadminton/torsdagsbadminton i Brædstrup Hallen
      * Sommerbadminton
      * Maratonbadminton
      * Livlig Lørdag fra 1996
      * Badminton By Night
      * Motionsdag
      * Julestævne
Da Ole ikke kunne svare på interviewerens afsluttende spørgsmål: "Ole, kan du mærke, hvor alt det her bærer hen", kunne Poul Erik både for Ole og alle de tilstedeværende meddele, at BIFs Venner vil påskønne det store arbejde, der er blevet udført i BIF fra starten af 1970'erne til nu ved at udnævne Ole Røjgaard Andersen til
Jubi-Biffer i Jubilæumsåret 2014.
Som det synlige bevis på udnævnelsen fulgte et diplom samt en gave fra BIFs Venner.
Der var desuden blomster og en tak til Bente.
 
Lotteri 2014.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige, der har vundet i BIFs Venners Lotteri.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Erik Olesen, Bredgade 16, 8740 Brædstrup på lodseddel nr. 290.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 115 og 174.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 4, 37, 127, 144, 175, 182, 184, 205, 248 og 362.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 53, 81, 192, 202, 246, 287, 289, 342, 374 og 399.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 18, 23, 31, 113, 146, 160, 295, 319, 370 og 392.
Gevinsterne kan afhentes hos Poul Erik Mouritsen, Ring Byvej 6, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal afhentes senest den 30. november 2014.
BIFs Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne samt vore to sponsorer: Citroen Brædstrup og Brædstrup Hallens Cafeteria.
Erik Olesen får af BIFs Venners formand Poul Erik Mouritsen overrakt hovedgevinsten på et gavekort på kr. 5.000,00 til Brædstrup Handel og Erhverv.
 
Lotteri 2014.

Spillemyndigheden har nu godkendt BIFs Venners ansøgning om afholdelse af Lotteri 2014. I løbet af kort tid vil lodsedlerne blive udleveret til sælgerne, som i perioden 01.08.2014 til 30.09.2014 vil kontakte alle, der havde en lodseddel i 2013. Vi håber, sælgerne vil blive godt modtaget af alle 400 lodseddelejere.  
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2014 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
            *   Formand Poul Erik Mouritsen
            *   Næstformand Eigil Olsen
            *   Kasserer Jens Frederik Jensen
            *   Sekretær Carsten Kjær
            *   Menigt medlem Finn Christensen 
 
Generalforsamling 2014.

Generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
 
Referat fra Generalforsamlingen:
Pkt. 1:   Valg af dirigent.
               *   Ole Schultz blev foreslået og valgt.
                    Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2:   Formandens beretning.
               *   Der var ingen kommentarer til formandens beretning. (Beretning følger mederst).
Pkt. 3:   Aflæggelse af regnskab.
               *   Overskud kr. 95.184,26 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 382.925,10.
                    Der er uddelt kr. 60.000,00. (Se under Nytårstaffel 25.01.2014).
                    Ole Schultz forespurgte til den forholdsvis store renteindtægt.
                    Kassereren kunne oplyse, at BIFs Venner havde en fornuftig aftale med sit pengeinstitut.
                    En aftale som BIF også har!
                    Kassereren orienterede desuden om begrundelsen for valg af netbankforsikring.
Pkt. 4:   Fastsættelse af kontingent.
               *   Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent på kr. 100,00. Blev vedtaget.
Pkt. 5:   Valg.
               *   På valg til bestyrelsen var Carsten Kjær og Finn Christensen. Begge blev genvalgt. 
                    På valg som bestyrelsessuppleant var Kurt Sørensen, der blev genvalgt.
                    På valg som revisor var Bjarne Sørensen, der blev genvalgt.
                    På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6:   Indkomne forslag.
               *   Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7:   Eventuelt.
               *   Frede Benfeldt takkede for samarbejdet i 2013 og det økonomiske bidrag seniorfodboldafdelingen
                    fik ved BIFs Nytårstaffel.
                    Lars Clemmensen takkede for samarbejdet i 2013 og det økonomiske bidrag ungdomsfodbold-
                    afdelingen fik ved BIFs Nytårstaffel.
                    Kunne samtidig oplyse, at der snart kom en ansøgning på det lovede beløb på kr. 15.000,00 til
                    træningslejr for U-17 og U-19.
                    På vegne af BIF takkede formand Ole Schultz for samarbejdet i 2013.
                    Kurt Hansen takkede for modtagelse af Egon Møller Jensens Mindepris.
                    Som afslutning på generalforsamlingen takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter
                    Poul Erik Mouritsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte
                    et par velfortjente flasker god vin.
                    NB! En af de fremmødte gjorde herefter formanden opmærksom på, at han havde glemt
                    en meget vigtig detalje: SKÅL! Det blev hurtigt ordnet!
 
 
Beretning for BIFs Venner 2013. 
Så er mit første år som formand for BIFs Venner gået. Jeg blev jo kastet ud på det dybe vand lige fra starten. Jeg havde ikke regnet med at skulle være formand, da jeg sagde ja til at træde ind i bestyrelsen. Men med rigtig god hjælp fra resten af bestyrelsen er det vel gået ok.
Det er en fornøjelse at komme i klubben og på stadion. Med den nye kunststofbane er forholdene for vore fodboldspillere efterhånden perfekte, og man kvitterede jo også med en oprykning til jyllandsserien.
BIFs Venner har ved udgangen af 2013 i alt 85 bandereklamer på stadion. Heraf er de 7 indvendig i tribunen, som nu er fyldt helt op bl.a. ved en stor salgsindsats af Eigil. Der er kommet 5 nye bander, men samtidig er der 3, der har ønsket at opsige deres aftale, så netto er der to bander mere end sidste år. Men der er stadig plads til flere.
Lotteriet gik som vanligt godt. Alle 400 lodsedler blev solgt. Hovedgevinsten blev vundet af Ruth Meldgaard. Hun blev både glad og overrasket, da Jens Frederik og jeg dukkede op på bopælen med gevinsten.
Tak til alle sælgerne og ikke mindst Kirsten Olsen, der fra Hallens Cafeteria står for salget af over 80 lodsedler.
Ved udgangen af 2013 har vi i alt 89 medlemmer, hvor ca. halvdelen betaler grundkontingent og den anden halvdel desuden betaler for 1. holdets vundne og uafgjorte kampe.
Så jo bedre resultater 1. holdet præsterer, des flere penge i kassen, og jo flere kan vi give ud.
Vi havde et mål om at runde 100 medlemmer i løbet af året, men det håber vi så at kunne nå i 2014.
Ved BIFs Nytårstaffel den 25. januar 2014 var Poul Erik Holm igen i år behjælpelig med at overrække Egon Møller Jensens Mindepris 2013 og Årets Biffer 2013.
Mindeprisen blev tildelt Kurt Hansen for gennem snart 20 år at have arbejdet hovedsageligt for ungdomsfodbolden i BIF. Kurt fik overrakt et diplom, en check på kr. 3.000,00 samt en buket blomster fra Anne Marie Jensen.
Årets Biffer blev et makkerpar omkring 1. holdet i fodbold: Træner Steffen Gammelgård og holdleder Poul Wohlert. De fik begge en gave med indgravering og ægtefællerne en buket blomster. De var begge meget glade og stolte over udnævnelsen.
Tak for hjælpen til Poul Erik Holm.
Som det blev nævnt, var der ingen af afdelingerne, der var kommet med ansøgninger i 2013. Alle afdelinger har jo også en god og sund økonomi, men vi ved jo godt, at det primært er fodbolden, der har de største økonomiske udfordringer.
Så derfor overrakte kasserer Jens Frederik checks på kr. 30.000,00 til henholdsvis ungdoms- og seniorfodboldafdelingen. Desuden er der afsat kr. 15.000,00 øremærket til træningsophold for U-17 og U-19 drenge.
Selvom vore vedtægter siger, at vi primært støtter fodbolden i BIF, så har vi gennem årene også givet støtte til andre afdelinger, og det vil vi stadig se positivt på. Jeg kan da her oplyse, at vi i år allerede har modtaget én ansøgning fra en ikke fodboldafdeling. Og de får et tilskud en af dagene.
Årets julefrokost blev i år afholdt i starten af februar hos Conni og Carsten. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastisk lækker mad og dertilhørende.
Til slut vil jeg gerne sige tak til: Bandesponsorerne, medlemmer af BIFs Venner, lodseddelkøberne, Sportshallerne, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, alle i BIF samt mine bestyrelseskolleger.
Til de sidstnævnte vil jeg sige tak for nogle hyggelige stunder og god støtte i mit første år i "Vennerne".
Formand for BIFs Venner
Poul Erik Mouritsen. 
 
 
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIFs Venner.

Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 
BIFs Nytårstaffel 25.01.2014.

Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 25.01.2014 uddelte BIFs Venner for tredie gang "Egon Møller Jensens mindepris".
Som Poul Erik Holm udtalte ved overrækkelsen var det heller ikke denne gang vanskeligt at finde en værdig modtager til mindeprisen.
Modtager af mindeprisen Kurt Hansen har gennem et mangeårigt stort arbejde i BIF, hvor især ungdomsfodboldafdelingen har nydt godt af hans indsats, været guld værd for BIF, og helt i Egons ånd forstået, at der skal ydes en stor indsats i ungdomsfodboldafdelingen for derved på sigt at styrke seniorfodboldafdelingen.
Kurt Hansen opfylder til fulde alle kriterier som modtager af mindeprisen:
 • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
 • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
 • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
 • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIF
Som modtager af Mindeprisen modtog Kurt Hansen et diplom, blomster samt en check på kr. 3.000,00.
 
For 35. gang udnævnte BIFs Venner "ÅRETS BIFFER".
 
Poul Wohlert og Steffen Gammelgaard blev udnævnt til "Årets Biffer 2013", for som holdleder og træner at være drivkraften bag 1. holdets flotte sæson 2013, der har givet alle i og omkring BIF nogle fantastiske oplevelser og utrolige resultater, kulminerende med oprykning til jyllandsserien for første gang i BIFs 90 årige historie.
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIFs Venner.
 
BIFs Venner uddelte desuden:
 • Kr. 30.000,00 til Ungdomsfodboldafdelingen
 • Kr. 30.000,00 til Seniorfodboldafdelingen
Desuden blev der givet tilsagn om kr. 15.000,00 til en træningslejr til U-17 og U-19 for at styrke disse årgange i deres udvikling til seniorspillere.
 
Billede af samtlige prismodtagere og modtagere af checks fra BIFs Venner ved BIFs Nytårstaffel 25.01.2014.
Fra venstre Ole Pedersen, Steffen Gammelgaard, Kurt Hansen, Poul Wohlert og Lars Clemmensen.
 
  
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIFs Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2013.
                                                        
 
Lotteri 2013.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige, der har vundet i BIFs Venners Lotteri.
 
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Ruth Meldgaard, Søndergade 14, 8740 Brædstrup   på lodseddel nr. 276.
 
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 74 og 383.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 46, 93, 118, 172, 195, 234, 238, 258, 342 og 357.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 6, 24, 55, 60, 89, 145, 152, 177, 181 og 344.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 27, 29, 50, 131, 262, 275, 285, 299, 323 og 353.
Gevinsterne kan afhentes hos Poul Erik Mouritsen, Ring Byvej 6, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal afhentes senest den 30. november 2013.
BIFs Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne samt vore to sponsorer: Citroen Brædstrup og Brædstrup Hallens Cafeteria.
 
Ruth Meldgaard får af BIFs Venners formand Poul Erik Mouritsen overrakt hovedgevinsten på et gavekort på kr. 5.000,00 til Brædstrup Handel og Erhverv.

Lotteri 2013.

Spillemyndigheden har nu godkendt BIFs Venners ansøgning om afholdelse af Lotteri 2013. I løbet af kort tid vil lodsedlerne blive udleveret til sælgerne, som i perioden 01.08.2013 til 30.09.2013 vil kontakte alle, der havde en lodseddel i 2012. Vi håber, sælgerne vil blive godt modtaget af alle 400 lodseddelejere.

Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2013 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
            *   Formand Poul Erik Mouritsen
            *   Næstformand Eigil Olsen
            *   Kasserer Jens Frederik Jensen
            *   Sekretær Carsten Kjær
            *   Menigt medlem Finn Christensen

Generalforsamling 2013.

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i klubhuset på Skovvejen.
 
Referat fra Generalforsamlingen:
Verner Therkelsen bød velkommen og gjorde samtidig opmærksom på, at BIFs Venner faktisk havde 40 års jubilæum i 2013.
Pkt. 1:   Valg af dirigent.
               *   Ole Schultz blev foreslået og valgt.
                    Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2:   Formandens beretning.
               *   Der var ingen kommentarer til formandens beretning. (Beretning følger mederst).
Pkt. 3:   Aflæggelse af regnskab.
               *   Overskud kr. 80.492,73 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 347.816,84.
                    Der er uddelt kr. 60.000,00. (Se under Nytårstaffel 19.01.2013).
                    Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Pkt. 4:   Fastsættelse af kontingent.
               *   Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent på kr. 100,00. Blev vedtaget.
Pkt. 5:   Valg.
               *   På valg til bestyrelsen var Verner Therkelsen og Jens Frederik Jensen. Verner Therkelsen ønskede
                    ikke genvalg.
                    Bestyrelsen foreslog Poul Erik Mouritsen, der blev valgt. Genvalg til Jens Frederik Jensen.
                    Da bestyrelsessuppleant Finn Christensen var indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med Brian Eskildsens
                    ønske om at udtræde i december 2012, skulle der vælges en ny bestyrelsessuppleant.
                    Bestyrelsen foreslog Steen H. Andersen, der blev valgt.
                    På valg som revisor var Hartvig Nielsen. Hartvig Nielsen ønskede ikke genvalg.
                    Bestyrelsen foreslog Poul Erik Holm, der blev valgt.
                    På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6:   Indkomne forslag.
               *   Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7:   Eventuelt.
               *   Frede Benfeldt takkede for støtten til Seniorfodbold i 2013.
                    Carsten Kjær takkede Verner Therkelsen for hans store arbejde og store engagement i BIFs Venner.
                    Verner har jo om nogen forstået at være med til at fastholde Egons ånd i BIFs Venner.
                    Ligesom Verner har lagt et stort arbejde i både lotteriet og salg af reklamepladser på den
                    nye tribune.
                    Verner måtte jo træde til som formand, da Brian Eskildsen ønskede at træde ud af bestyrelsen.
                    Også dette klarede Verner.
                    Til slut takkede Verner Therkelsen dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

 
Beretning for BIFs Venner 2012.
Desværre måtte vores formand Brian Eskildsen trække sig helt ud af bestyrelsen. da han på grund af sygdom blev rådet til fra læge og familie, at han helst skulle have ro omkring sig, og det har vi jo stor forståelse for. Helbredet er trods alt det vigtigste, og vi håber det går fremad igen. Som afløser for Brian Eskildsen er suppleant Finn Christensen indtrådt i bestyrelsen.
Op til generalforsamlingen sidste år havde vi et par større ting, der blev afsluttet.
Det var Egon Møller Jensens Mindepris samt tribunen på stadion. Mindeprisen vender jeg tilbage til senere.
Jeg overværer en del fodboldkampe på vores dejlige stadion, og jeg glæder mig virkelig meget over, at vi har et fantastisk smukt og velholdt anlæg.
Vennernes andel er selvfølgelig alle banderne omkring stadion, og nu er så tribunen kommet til, hvor vi også næsten har udsolgt med reklamer. Jytte fra Hotel Pejsegården har købt den største, og det er virkelig noget, der pynter. Jeg er ofte ude at se serie 1 på udebane, og der er ingen, hverken større eller mindre byer, der kan hamle op med det anlæg, vi kan præstere i Brædstrup. Så det kan vi godt være stolte af. Der bliver stadig diskuteret, om tribunen ligger på den rigtige side, og den diskussion ville der nok også have været, hvis den havde ligget på den anden side. Stop diskussionen og vær stolte over det flotte byggeri!
Det blev aftalt med BIF, at Vennerne skulle stå for salget af reklamer på tribunen, som vi også gør ved salg af de øvrige bandereklamer. Som tiderne ellers er for erhvervslivet, synes jeg, det er gået rigtig godt. Vi har ved udgangen af 2012 i alt 83 bandereklamer, hvilket er en nettotilgang på 5 stk. i forhold til 2011. Det er nok ikke så ringe, da det er begrænset, hvor mange nye virksomheder, der kommer til byen.
Stolene på tribunen har Vennerne ikke noget at gøre med, men vores råd er: "Hvis I sætter prisen ned på stolene, så vil der være flere købere".
Til en af vores hjemmekampe i serie 1 gik Brian og jeg rundt på stadiom med en folder om indmeldelse i BIFs Venner, og det gik faktisk udmærket. 15 stk. fik vi meldt ind. Så i øjeblikket har vi 92 medlemmer, og det er det højeste antal nogensinde. Jens Frederik havde lavet en rigtig flot folder, og det gjorde det noget nemmere.
Vores lotteri gik også rigtig fint. Alle lodder blev som sædvanligt solgt, og der kunne endda sælges endnu flere, men den sidste udvidelse til 400 stk. må p.t. nok være passende. Hovedgevinsten blev vundet af vores tidligere borgmester i Brædstrup Kommune Preben Andersen, Sdr. Vissing.
BIFs Venner har været inviteret til møde i JUBII-Udvalget vedrørende BIFs 90 års jubilæum den 24.10.2014. Der kom flere spændende forslag frem den aften, så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Så må jeg bryde sammen og tilstå, at vi, selvom vi er en flok - ikke gamle, men lidt ældre mænd i bestyrelsen, heldigvis også er til en lille fest. Vi har nu for 4. gang afholdt julefrokost i februar måned. Det går på skift hjemme privat med vores damer. Men det gør det jo ikke mindre sjovt.
I Brædstrup Egnens Hjemstavnsforenings Årsskrift 2012 har Poul Erik Holm skrevet et større og meget spændende stykke om BIF-HIK samarbejdet.
I den forbindelse kontaktede Poul Erik os for sponsering af 15 stk. årsskrifter til udvalgte personer i BIF og HIK. Efterfølgende viste det sig, at der var flere HIKere, der var interesseret, så vi måtte lige have sendt lidt flere. Det klarede Poul Erik og tak for det. Vi er jo sikker på, at du kendte dem bedst, så alle, der havde fortjent det, fik årsskriftet.
Ved Nytårstaffel lørdag den 19. januar 2013 havde vi spurgt Poul Erik Holm om hjælp til uddeling af diverse priser. Det ville han gerne. Han er jo inde i sagerne og god til det.
Der blev uddelt checks på kr. 30.000,00 til både senior- og ungdomsfodboldafdelingen.
Egon Møller Jensens Mindepris blev tildelt Frede Benfeldt og Poul Erik Mouritsen. Med udnævnelsen fulgte en check på kr. 3.000,00 til hver, samt et diplom til evigt minde designet af Jens Frederik.
Vores anonyme sponsor har igen i år givet kr. 10.000,00 til brug til mindeprisen. Tak for det.
Som årets BIFer 2012 faldt valget på en meget overrasket Ellinor Weisbjerg. Ellinor fik en 5-armet lysestage med indgravering. Jeg er senere blevet kontaktet af Ellinor, der udtrykte stor glæde med gaven.
Til slut skal der lyde en stor tak til:
Bandesponsorer, medlemmer af BIFs Venner, lodseddelkøberne, Sportshallerne i Brædstrup, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad og alle i BIF for et godt samarbejde.
Tak for et hyggelilgt og godt samarbejde med mine bestyrelseskollegaer i det forløbne år.
Jeg kom i bestyrelse på en tragisk baggrund, da jeg blev spurgt, om jeg ville indtræde i bestyrelse, da Egon blev syg. Det skulle være en overgangsløsning, da det nu er tredie gang, jeg er med i BIFs Venner. Men det blev alligevel til 4 år. Det har været hyggeligt, men der skal yngre kræfter til, så jeg har besluttet, at jeg ikke genopstiller.
Næstformand for BIFs Venner
Verner Therkelsen
 
BIFs Nytårstaffel 19.01.2013.

Ved BIFs Nytårstaffel 19.01.2013 uddelte BIFs Venner for anden gang "Egon Møller Jensens Mindepris".
Som Poul Erik Holm udtalte ved overrækkelsen, var det heller ikke denne gang vanskeligt at finde kvalificerede modtagere til prisen.
Modtagerne Frede Benfeldt og Poul Erik Mouritsen opfylder begge alle kriterier, som modtagere af mindeprisen:
 • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
 • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
 • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
 • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIF
Udover et synligt bevis på Mindeprisen modtog begge en check på kr. 3.000,00.
 
For 34. gang udnævnte BIFs Venner "ÅRETS BIFFER".
Ellinor Weisbjerg
blev udnævnt for sit mangeårige store engagement i Badmintonafdelingen.
Med udnævnelsen fulgte en gave fra BIFs Venner.
 
BIFs Venner uddelte desuden:
 • Kr. 30.000,00 til Ungdomsfodbold-afdelingen
 • Kr. 30.000,00 til Senior-fodboldafdelingen
Billede af samtlige prismodtagere fra BIFs Venner med Poul Erik Holm, der forestod overrækkelserne på vegne af BIFs Venner.GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIFs Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2012.
 
                                                      
 
Lotteri 2012.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige, der har vundet i BIFs Venners Lotteri.
 
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Preben Andersen, Søndermarken 7, Sdr. Vissing,
8740 Brædstrup på lodseddel nr. 342.
 
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 80 og 102.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 62, 101, 121, 124, 185, 255, 290, 325, 364 og 394.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 125, 146, 158, 168, 196, 227, 229, 245, 319,  og 387.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 67, 77, 91, 154, 170, 192, 222, 246, 285 og 397.
Gevinsterne kan afhentes hos Brian Eskildsen, Nørrehusvej 27, 8740 Brædstrup. 
Gevinsterne skal afhentes senest den 30. november 2012.
BIFs Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har
fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne samt vore 2 sponsorer: Citroen Brædstrup og Brædstrup Hallens Cafeteria.
 
Preben Andersen får af BIFs Venners formand Brian Eskildsen overrakt hovedgevinsten på et gavekort på
kr. 5.000,00 til Brædstrup Handel og Erhverv.
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2012 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
               *   Formand Brian Eskildsen
               *   Næstformand Verner Therkelsen
               *   Kasserer Jens Frederik Jensen
               *   Sekretær Carsten Kjær
               *   Menigt medlem Eigil Olsen

Generalforsamling 2012.
SPONSORER


Denne side er drevet af Klubmodul.dk