Brugernavn
 
  Password
         Glemt login info?  
Her kan du læse det seneste års nyheder fra BIFs Venner. Er du interesseret i oplysninger fra tidligere år, finder du det under "Arkiv". 
 
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIF's Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2017.
  
Lotteri 2017.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige vindere i BIF's Venners Lotteri 2017.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Jørn Søgaard, Søkildevej 48, 8740 Brædstrup.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 251 og 318.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 4, 29, 119, 145, 212, 214, 285, 287, 296 og 297.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 52, 58, 84, 112, 133, 169, 240, 362, 366 og 386.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 130, 164, 180, 257, 284, 308, 315, 354, 358 og 391.
Gevinsterne kan afhentes hos Finn Christensen, Bøgevang 30, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal være afhentet senest den 1. december 2017.
BIF's Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne og ikke mindst en stor tak til vore to sponsorer: Tømrerfirmaet Kæmsgaard ApS og Brædstrup Hallens Cafeteria. 
 
 
Jørn Søgaard fik en god dag på golfbanen, da han fik overrakt førstepræmien på 5.000,00 kroner af Finn Christensen, som vinder af BIF's Venners Lotteri. 
 
Egon Møller Jensens Mindepris 2016.
Årets modtager af Egon Møller Jensens mindepris blev ikke som vanligt overrakt ved BIF's Nytårstaffel, da vedkommende ikke var tilstede. Da vedkommende heller ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen den 16.03.2017, oplyste formand Poul Erik Mouritsen, at mindeprisen ville blive overrakt til Maria Bønnelykke i forbindelse med et badmintonstævne, der afvikles den 01. april 2017 i Brædstrup Hallen.
Som Poul Erik Mouritsen udtalte ved overrækkelsen, skal modtageren af Mindeprisen, udover at have ydet en indsats i Egons ånd, også opfylde et eller flere af følgende kriterier:
  • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
  • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
  • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
  • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIF 
Kriterier som du, Maria, til fulde opfylder alle sammen. Du har i mange år været særdeles aktiv i BIF. Du har både været spiller og træner i fodboldafdelingen. Du har sat dit præg på Brædstrupløbet. Og så har du ydet en kæmpe indsats i badmintonafdelingen, hvor du, udover at have været træner, også har været et stort forbillede for mange spillere i ungdomsafdelingen. Som udvalgsmedlem har du klaret mange opgaver for ungdomsspillerne på egen hånd. Du har været dygtig til at få forældreopbakning. Desuden har du i en periode kørt den lange vej fra Esbjerg til Brædstrup hver onsdag for at træne unge spillere. Derudover er du altid med, når BIF afholder arrangementer af en hvilken som helst art. Det være sig Musik i Gaden, passe bar ved forskellige lejligheder, være aktiv i kiosken m.m.
Det er personer som dig, der gør det muligt at få en forening til at blomstre.
I 2001 blev du Byens bedste Puls. I 2005 vandt du kvindernes 10 km ved Brædstrupløbet. I 2009 blev du Årets Biffer. I 2013 blev du Årets Ildsjæl.
Du er en stor ildsjæl, og derfor er det en stor glæde at tildele dig: "Egon Møller Jensens Mindepris 2016".
 
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2017 gav følgende sammensætning af BIF's Venners bestyrelse:
            * Formand Carsten Kjær
            * Næstformand Finn Christensen
            * Kasserer Ole Meiner Jensen
            * Sekretær Henrik Daugaard
            * Menigt medlem Kurt Sørensen
 
Generalforsamling 2017.
 
Generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
Referat fra Generalforsamlingen:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
            * Ole Schultz blev foreslået og valgt.
               Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning.
            * Beretning følger nederst.
               Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.
Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.
            * Overskud kr. 97.967,12 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 373.042,94.
               Der er i alt uddelt kr. 77.000,00 i 2016. 
               Ole Schultz ville gerne vide, hvilken bank/sparekasse vi brugte, da vi havde en fornuftig renteindtægt.
               " En af vennernes hemmeligheder....."
               Birger Jensen ønskede oplyst, hvem vores anonyme sponsor var.
               Dette var desværre ikke muligt at svare på.....
               Jens Frederik Jensen foreslog, at vi kunne starte en tegningsrunde på generalforsamlingen,
               hvis der manglede medlemmer i BIF's Venner.
               Grundet den stramme  tidsplan for generalforsamlingen, var dette ikke muligt.
Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. 
            * Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100,00. Forslaget blev vedtaget. 
Pkt. 5: Valg.
            * På valg til bestyrelsen var:
               Poul Erik Mouritsen, der ikke ønskede genvalg. Henrik Daugaard blev valgt.
               Ole Meiner Jensen, der valgt genvalgt.
               Kurt Sørensen, der blev genvalgt.
               På valg som bestyrelsessuppleant var Steen H. Andersen, der blev genvalgt.
               På valg som revisor var Poul Erik Holm, der blev genvalgt.
               På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6: Indkomne forslag.
            * Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7: Eventuelt.
            * Jane Bønnelykke takke for mindeprisen til Maria, som hun vil modtage til et badmintonstævne
               den 01. april 2018.
               Ole Schultz takkede for samarbejdet med BIF's Venner i det forgangne år og oplyste, at bidragene
               fra BIF's Venner altid modtages med glæde.
               Ligeledes takkede Ole for et godt samarbejde med Poul Erik Mouritsen gennem de sidste 4 år.
               Finn Christensen takkede Poul Erik Mouritsen for samarbejdet i bestyrelsen.
               Det har altid været hyggeligt og konstruktivt til møderne.
               Poul Erik Mouritsen takkede for ordene.
               Ole Schultz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
               Poul Erik Mouritsen takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte 2 flasker vin. 
 
Beretning for BIF's Venner 2016. 
Så gik der endnu et år for BIF's Venner.
Det er stadig en fornøjelse at komme i klubben og på stadion. Førsteholdet blev i Jyllandsserien. Andetholdet ligger jævnt i serie 4. Talentarbejdet i ungdomsafdelingen kører videre, og vi har hold i både Mesterrække og A-rækken. Herudover vil jeg nævne det store BIF-cup stævne, som bare vokser og vokser. I øvrigt er de to fodboldafdelinger nu slået sammen til én. Det bliver spændende at følge. Vi har gymnastik, basket, badminton, volley og løbeklub. Der er også tanker om at starte bordtennis op. En klub med stor bredde og en række aktive afdelinger.
Der er gået et helt år, hvor klubhuset har været på andre hænder, og jeg har ikke indtryk af, at det har haft nogen negativ effekt.
BIF's Venner har ved udgangen af 2016 i alt 77 bandereklamer på stadion, men der er stadig plads til flere.
Lotteriet gav som vanligt godt. Alle 400 lodder blev solgt. Hovedgevinsten i 2016 blev vundet af Karen Rasmussen. Hun blev både glad og overrasket, da Finn Christensen og undertegnede dukkede op på adressen med hovedgevinsten.
Tak til sælgerne og ikke mindst Kirsten Olsen, Børge Reinholdt og Finn Christensen, der står for en stor del af salget af lodsedlerne.
Ved udgangen af 2016 har vi i alt 88 medlemmer, hvor ca. halvdelen betaler grundkontingent og den anden halvdel også betaler for 1. holdets vundne og uafgjorte kampe.
Så jo bedre resultater 1. holdet præsterer, jo flere penge i kassen, og jo flere kan vi give ud!
Ved BIF's Nytårstaffel kunne vi igen udnævne Årets Biffer 2016.
Årets Biffer, Rikke Frederiksen, har været både leder og formand i gymnastikafdelingen. derudover har hun været initiativtager til en masse ting i afdelingen.
Rikke Frederiksen fik overrakt et diplom, en buket blomster samt en gave.
Årets modtager af Egon Møller Jensens mindepris blev ikke som vanligt overrakt ved BIF's Nytårstaffel, da vedkommende ikke var tilstede. Da vedkommende heller ikke er tilstede i aften, hverken nu eller til BIFs generalforsamling senere, vil jeg afsløre, at det drejer sig om Maria Bønnelykke.
Maria Bønnelykke vil få overrakt prisen i forbindelse med et badmintonstævne, der afvikles den 01. april 2017 i Brædstrup Hallen.
I vil efter denne dato kunne læse mere om overrækkelsen på BIF's hjemmeside.
Ved BIF's Nytårstaffel var næstformand Finn Christensen desuden på scenen for at overrække en check på kr. 40.000,00 til den nye fodboldafdeling. Det er vores håb, at beløbet vil blive delt ligeligt mellem senior- og ungdomsholdene.
BIF's Venner har i 2016 uddelt kr. 77.000,00 til afdelingerne. Kr. 40.000,00 til seniorfodbold. Kr. 33.000,00 til ungdomsfodbold. Kr. 4.000,00 til basketafdelingen. I alt har foreningen uddelt kr. 1.643.317,86 til afdelingerne siden starten i 1973.
Årets julefrokost blev afholdt den sidste lørdag i februar hos Tove og Finn. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastisk lækker mad og dertilhørende.
Til slut vil jeg gerne sige tak til: Bandeindehavere, medlemmer af BIF's Venner, lodseddelkøbere og alle vore sælgere af disse, Sportshallerne (Kirsten Olsen), Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, alle i BIF, vore revisorer og mine bestyrelseskolleger.
Til de sidstnævnte vil jeg sige tak for nogle hyggelige stunder og godt samarbejde i "Vennerne".
Formand for BIF's Venner
Poul Erik Mouritsen. 
 
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIF's Venner.

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 
 
BIF's Nytårstaffel 21.01.2017. 
Ved BIF's Nytårstaffel lørdag den 21.01.2017 udnævnte BIF's Venner for 38. gang "ÅRETS BIFFER".
 
Formand for gymnastikafdelingen Rikke Lund Frederiksen blev udnævnt til "Årets Biffer 2016", for som Poul Erik Mouritsen udtalte: "Du er en person, der har været med i en årrække på lederplan. En ildsjæl, der altid er klar med en hjælpende hånd og let at samarbejde med. Du blev valgt til formand for gymnastikafdelingen i 2012, men inden da havde du gennem flere år været både træner og hjælper i afdelingen. Gymnastikafdelingen har et stabilt medlemstal på ca. 200, og du har været god til at forny afdelingen med bl.a. et stort springhold, ligesom du har lagt vægt på flere sociale tiltag i afdelingen. Du er også altid parat, når BIF ved arrangementer har brug for hjælp til diverse opgaver. Du er ligeledes tovholder i arbejdet/fremskaffelsen af midler for at få en springgrav etableret i Brædstrup Hallen. En springgrav som vil være et kæmpe aktiv for gymnastikafdelingen.
Du er også blevet tovholder i samarbejdet mellem Brædstrup Skole og BIF, hvor man i samarbejde med DIF for nylig har afsluttet et valgfag med fokus på det at være træner/holdleder.
Samarbejdet har i første omgang været afprøvet i fodbold-, badminton- og gymnastikafdelingen med 7., 8. og 9 klasserne fra Brædstrup Skole.
Alt i alt hører vi kun rosende ord om dig og din indsats i BIF, derfor er det med stor glæde, at kunne udnævne dig til "ÅRETS BIFFER 2016"."
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIF's Venner.
 
BIF's Venner uddelte desuden:
  • Kr. 40.000,00 til Fodboldafdelingen (Til deling mellem ungdom- og seniorfodbold).
"Egon Møller Jensens mindepris" kunne desværre ikke uddeles, da modtageren ikke var til stede. Offentliggørelse og overrækkelse vil blive foretaget ved en senere lejlighed.
 
Årets Biffer Rikke Lund Frederiksen og kasserer for BIF's fodboldafdeling Henrik Kaspersen lykønskes af formand Poul Erik Mouritsen og næstformand Finn Christensen fra BIF's Venner ved BIFs Nytårstaffel 21.01.2017.
 
            
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
  
 
 
SPONSORER


Denne side er drevet af Klubmodul.dk